martes, 3 de junio de 2014

LEXISLACIÓN DE INTERESE


CORRECCIÓN  DE  ERROS  NO  DOGA

     Publícase no Diario Oficial de Galicia de onte, luns 2 de xuño, unha corrección de erros da orde do 16 de abril da Consellería de Traballo e Benestar pola que se regulan as condicións dos ingresos e traslados en servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito da atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.

     Na páxina 21603, no artigo 41, punto 2, onde di: "2. Cando a baixa se produza por calquera das circunstancias a que se refiren as letras b), c), d), g), h), ou j), deberá garantirse, en todo caso, a audiencia previa da persoa interesada", debe dicir: "2. Cando a baixa se produza por calquera das circunstancias a que se refiren as letras b), c), d), g), i) ou j) deberá garantirse, en todo caso, a audiencia previa da persoa interesada".

     Deixámosvos o enlace:

No hay comentarios:

Publicar un comentario