viernes, 11 de abril de 2014

NOVA LEXISLACIÓN


LEXISLACIÓN  DE  INTERESE

No DOGA núm. 64, do pasado mércores día 2 de abril, publicáronse dúas ordes que poden ser do voso interese:

- Orde do 20 de marzo, da Consellería de Cultura, Deporte e Ordenación Universitaria,pola que se establece o procedemento de concesión de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios no curso académico 2013/14, nas universidades do sistema universitario de Galicia,que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos.

                           Para máis información podedes clickar no enlace:                         Axudas_Universidade_Condicións_Sobrevidas

- Orde do 27 de marzo, da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se modifica a orde do 2 de xaneiro do 2012, pola que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Para máis información, clickade no seguinte enlace:

Agardamos dende a asociación que a difusión destas novas legais poida ser de utilidade para todos vós.


No hay comentarios:

Publicar un comentario