martes, 18 de junio de 2013

Información Axudas.


NOTA INFORMATIVA 

BECAS DOCUMENTACIÓN


Informámosvos de que convócanse bolsas para a formación práctica de documentalistas.

Das devanditas bolsas reservarase unha delas para a súa concesión entre persoas con DISCAPACIDADE de grao igual ou superior ao 33% sempre que reúnan os requisitos establecidos na base cuarta e acrediten, dentro do prazo a que se refire o apartado 2 da base quinta, o indicado grao de discapacidade e a compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes. No caso de que a devandita bolsa non quedase cuberta, acrecerá á quenda libre.


Para máis información en torno a este tema ir o BOE, ou chamar directamente

902 365 303 / 911 114 000
Horario: de luns a xoves, de 9:00 a 17:00 h.;viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Horario de verán (do 15 de xuño ao 15 de setembro): de luns a xoves, de 9:00 a 15:00 h.; venres, de 9:00 a 14:30 h.


No hay comentarios:

Publicar un comentario