miércoles, 20 de marzo de 2013

Emerxencia APASCIDE

SITUACIÓN DE EMERXENCIA EN APASCIDE
Dende AS.PA.NE.MI. queremosvos informar sobre APASCIDE (Asociación Española de Padres de Sordociegos) que actualmente ve comprometida a súa actividade o sufrir graves recortes sobre as subvencións que a manteñen. Pregamos compartades cos vosos contactos para divulgar a precaria situación dunha Asociación tan singular que se non se producen cambios, veráse obrigada a pechar as súas portas. Deixámosvos información da mesma.

RESUMEN INFORMATIVO:


APASCIDE, xurdiu da necesidade de sensibilizar tanto as administracións públicas como á sociedade en xeral respecto á singularidade da sordoceguera como minusvalía específica e así dar resposta ás necesidades que se lles formulan ás familias con fillos sordociegos.  fundóuse en 1991, por un grupo de pais reunidos na I Conferencia Nacional de Pais de Sordociegos.


APASCIDE, Asociación Española de Pais de Sordociegos é unha organización sen ánimo de lucro, legalmente constituída en 1991. Está inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior co número 104.483. Foi declarada de Utilidade Pública polo Mº del Interior o 4 de abril de 2006, e conta co Certificado de Transparencia e Boas Prácticas da Fundación Lealdade.

misión da entidade é conseguir o benestar e a integración dentro da sociedade das persoas con sordoceguera e das súas familias, e facilitar que as persoas con sordoceguera poidan desenvolver ao máximo as súas capacidades e levar unha vida digna e plena.

No hay comentarios:

Publicar un comentario