miércoles, 10 de agosto de 2016

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocou becas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2016/2017. O prazo de solicitude remata o 29 de setembro, inclusive.
Aquí vos deixámosvos os enlaces por se queredes máis información.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-37709
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2016.html#ic

No hay comentarios:

Publicar un comentario