miércoles, 20 de agosto de 2014

AXUDAS AO ESTUDO


AXUDAS PARA O BONOBÚS UNIVERSITARIO

     Este luns, o Excmo. Concello de Ferrol aprobou os criterios que rexerán a concesión de axudas para o bonobús universitario para o próximo curso académico 2014-2015 dirixidas ao alumnado empadroado na cidade que se desprace a diario a Coruña para cursar estudos superiores.

     O concello mantén o baremo para a concesión con respecto ao curso anterior e acorda dous prazos de presentación de solicitudes: do 20 de agosto ao 20 de setembro e do 15 de outubro ao 15 de novembro.

     Os interesados deberán recoller a folla de solicitude no rexistro, cubrila e entregala alí mesmo xunto coa resta da documentación: fotocopia do DNI, fotocopia do carné de estudante, fotocopia da matrícula, fotocopia compulsada da declaración do IRPF dos pais e declaración xurada de non percibir outras axudas para o mesmo fin que, sumadas á outorgada polo concello, excedan o custo do transporte universitario.

     Para máis información podedes chamar ao teléfono de Atención Cidadá do concello: 981 944 000.
No hay comentarios:

Publicar un comentario